Implants
Dentals

L’implant és un cargol de titani que substitueix l’arrel natural de la dent quan aquesta és extreta.

La col·lació de l’implant consisteix a realitzar un espai “alveolar” per dipositar el cargol. Un cop col·locat, cal esperar el temps de cicatrització que determini el cirurgià i que dependrà de la densitat i qualitat òssia o de les particularitats de cada cas.

Actualment, donat l’avenç de la implantologia oral, en moltes ocasions es pot realitzar l’extracció de la peça dental i, en el mateix procediment, col·locar en el seu lloc l’implant, emprant aquests procediments:

Implant immediat
Els implants immediats són implants dentals que es col·loquen immediatament després de fer una o diverses extraccions. Quan hi ha un problema que obliga a l’extracció d’una dent que, per exemple, presenta la fractura de la seva arrel, es pot planificar la col·locació d’un implant dental a la mateixa intervenció en què es procedeix a l’extracció, fet que permet guanyar temps conservar millor la geniva i minimitzar la reabsorció òssia que sempre es produeix després d’una extracció dental. El principal avantatge que aporten els implants dentals immediats, és essencialment, escurçar el temps de tractament rehabilitador.

Implant de càrrega immediata
Són implants que es col·loquen amb dents fixes el mateix dia de l’acte quirúrgic. Aquesta tècnica permet al pacient somriure amb comoditat l’endemà de la intervenció i li permetrà mastegar amb compte aliments suaus. En aquests casos, el diagnòstic previ ha de ser ser minuciós i analitzat per tots i cadascuns dels paràmetres, tant clínics com funcionals i, per descomptat, estètics. No sempre és possible realitzar aquesta tècnica; és molt important tenir en compte el tipus de mossegada del pacient, la qualitat òssia que presenta i per suposat tenir en consideració si és fumador, ja que el tabac provoca la disminució d’aportació sanguínia als teixits orals, posant en perill la integració òssia dels implants.

Cal insistir en la importància d’individualitzar cada cas. L’especialista ha de fer un diagnòstic previ, clar i precís per a poder obrar en conseqüència i aplicar els protocols establerts amb les garanties necessàries.

You can call our front desk at 1 820 34 2301 Mon – Fri 9am – 8pm, email us at support@curlythemes.com or fill the Contact Form

anar a dalt